Kontakt

Kamenárske práce

Od dávnych čias boli kamene čímsi oveľa dôležitejším, ako len stavebným materiálom. Viera v ich magickú moc a liečivú silu bola stará ako ľudstvo. Ľudia boli presvedčení o tom, že veľké kamene majú dušu a svojou mohutnou silou pôsobia na okolie. Vďaka magnetickým komponentom môžeme v kameni určiť kladný a záporný pól. Aby kamene pôsobili ako tieniče škodlivého žiarenia z geopatogénnych zón, treba ich umiestniť v základoch kladným pólom hore a v stenách smerom dovnútra objektu. Už v starých spisoch o stavebnom umení sa uvádza, že kamenári pri dotyku kladnej strany kameňa cítili teplo a pri zápornej chlad. Vďaka tomu dokázali kamene správne ukladať. Súčasná veda tento fenomén nedokáže objasniť. Ako vidieť, kamene majú pre naše zdravie a duševnú pohodu veľký význam. Žiaľ, v honbe za pokrokom sme na kamene akosi zabudli. Našťastie súčasná ekologická architektúra znovu začína doceňovať význam kameňa nie už len z estetického hľadiska, ale začína využívať aj nezvyčajné pôsobenie polarizácie kameňa pri stavbe domov, kancelárií, záhrad a námestí. K tomuto znovuobjavenému trendu v modernom stavebníctve chce svojimi znalosťami, výrobkami a správnymi pracovnými postupmi prispieť aj naša firma ZAFÍR.

Krbárstvo

Pri stavbe krbov, pecí, šporákov a grilov používame moderné technologické zariadenia, materiály a postupy, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou kvalitného a bezpečného vykurovacieho telesa. Materiály, výhradne určené pre stavbu týchto systémov spĺňajú prísne slovenské a európske normy na kvalitu a bezpečnosť. Vám, zákazníkom, sa to odrazí na úspornej spotrebe paliva, zvýšenej pocitovej teplote miestnosti a komforte obsluhy. Aj pri použití týchto materiálov dokážeme vykúzliť tvary podľa Vašich, aj tých najnáročnejších želaní. Napriek tomu si ctíme aj staré, overené postupy, a preto niektoré – hlavne pece a šporáky na želanie zákazníka staviame tradičnými technológiami.

Stránky generuje redakčný systém PROXIA, spoločnosti eSoft s.r.o.