Rozdeľujeme na:
  • Otvorené krby
  • Teplovzdušné krby
  • Akumulačné krby