Tu treba zvoliť ešte citlivejší prístup použitia prírodného kameňa, ako pri výstavbe záhrady. Je len na zástupcoch obcí, architektov, investorov a kamenárov, aby prinavrátili vidieku osobitné čaro, kde ho dotvára aj prírodný kameň.