Ako vidieť z galérie, všetky naše sporáky, sú z prostredia vidieka a naši zákazníci ich chceli mať v podobe ako za starých čias. Preto aj všetky vyobrazené sporáky sú vymurované tradičnou technológiou.