Aj keď uložením kameňa v záhrade nič nepokazíte, predsa aj jeho použitie má určité zákonitosti.