Pobyt v tesnej blízkosti vodného objektu sa vyznačuje ukľudňujúcimi, až sedatívnymi účinkami.