Najčastejšie pracujeme s prírodným kameňom v pôvodnej forme, ako bridlica, dlažobný kameň, okruhliaky a lomový kameň. Lomový kameň z andezitu, bazaltu, ryolitu, pieskovca, mramoru opracúvame aj do tvarov a výrobkov, potrebných pre konkrétnu zákazku. S našimi prácami sa stretnete najmä na vidieku a víkendových chalupách.